متدهای سریع و آسان یادگیری زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی یکی از دغدغه های اصلی تمام دانشجویان است. این در حالی است که سال‌ها آموزش زبان در دوران دانش آموزی و واحدهای زبان انگلیسی دوران دانشجویی، درد چندانی را دوا نکرده است! از همین رو، با در نظر گرفتن اینکه «یادگیری» مبتنی بر ویژگی‌های فردی است و به خصوص یادگیری زبان انگلیسی که به نسبت زمان بیشتری را می طلبد، سازمان بین المللی دانشگاهیان نسبت به طراحی و تدوین این دوره کوتاه مدت اقدام نموده است.

isic class

سرفصل ها:

  • کالوکیشن خوانی
  • شیوه یادگیری گرامر
  • ترجمه متن‌های انگلیسی
  • شیوه های یادگیری لغت‌های زبان
  • تقویت مهارت شنیداری
Time ISIC

زمان:

پنجشنبه، 16 اسفند 1397

ساعت 14 الی 18

Place ISIC

مکان:

دانشگاه تهران

+ ارائه گواهی نامه معتبر شرکت در دوره

POS ISIC

 هزینه ثبت نام:

اعضای سازمان بین المللی دانشگاهیان: 58 هزار تومان (سامانه خدمات عضویت، کلیک کنید)

دانشجویان دانشگاه تهران: 95 هزار تومان (سامانه ثبت نام، کلیک کنید)

سایر علاقه مندان: 150 هزار تومان (سامانه ثبت نام، کلیک کنید)