نگارش CV حرفه ای

CV ISIC

تمام دانشجویان کارشناسی ارشد برای ورود به دوره دکتری و تمامی دانشجویان دوره دکتری برای استفاده از فرصت های مطالعاتی، ضروری است یک C.V. حرفه ای داشته باشند.

C.V انعکاس دهنده سوابق و تجربیات علمی شماست. این رزومه، به واسطه فرمت خاص خود، جهت ارائه به مراکز علمی و بین المللی است که شیوه نگارش آن افزون بر سوابق فرد، تاثیر بسزایی در پذیرش متقاضی خواهد داشت.

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران با همکاری سازمان بین المللی دانشگاهیان، دوره آموزشی «تدوین C.V. پژوهشی حرفه‌ای و موفقیت در پذیرش علمی» را برگزار می‌کند. این دوره به منظور توانمندسازی دانشجویان و پژوهشگران برای تدوین رزومه علمی طراحی شده است.

ISIC

سرفصل ها:

> شیوه نگارش و آراستگی یک C.V. حرفه ای

> نگارش C.L

> نکات کلیدی در مصاحبه علمی

> شرایط فرصت های مطالعاتی

+ نمونه مصاحبه عملی

isic class

مخاطبان:

داوطلبان مصاحبه دکتری

متقاضیان فرصت های مطالعاتی

Time ISIC

زمان برگزاری:

پنجشنبه، 30 فروردین 1397، ساعت 9 الی 13

Place ISIC

مکان برگزاری:

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

+ ارائه گواهی نامه معتبر شرکت در دوره

POS ISIC

هزینه ثبت نام:

اعضای سازمان بین‌المللی دانشگاهیان: 40 هزار تومان

دانشگاهیان دانشگاه تهران : 70 هزار تومان

ثبت نام عادی: 175 هزار تومان