تماس

مشکلات فنی ثبت نام: 09331005343

مدیر آموزش: 09331007383

دفتر سازمان: 02166564575 – 02166564595

نشانی (ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی صورت می گیرد)

میدان انقلاب، ابتدای آزادی، جنب ایستگاه BRT دکتر قریب، برج کاوه، بلوک B، طبقه ۶، واحد ۸۹