کارگاه آموزشی مقاله نویسی (29 و 30 آذر 1396)

 

دوره آموزشی تدوین پایان نامه (5 بهمن 1396)

 

دوره آموزشی مهارت های شغلی (8 تا 10 بهمن 1396)

 

دوره آموزشی نگارش و انتشار مقاله در ژورنال های برتر جهان (10 اسفند 1396)

 

دوره آموزشی مسائل مالی و حقوقی کسب و کارها (17 اسفند 1396)